O NÁS
        Společnost BOHEMIA BELLE, a.s., jako ryze česká firma vznikla v r. 1993. Její vedení a pracovníci mají dlouholeté zkušenosti z činnosti v renomovaných českých i zahraničních firmách, mají odbornou kvalifikaci jak v oblasti vzdělání a teoretické vybavenosti, tak v oblasti odborné praxe s komplexním profesionálním i úzce individuálním přístupem k řešení potřeb klientů.

        V oblasti svého zaměření společnost úspěšně spolupracovala na přípravě řady privatizačních projektů 1. 2. vlny privatizace ČR. Poskytování komplexních služeb pro externí zákazníky na profesionální úrovni odpovídá vědomí plné odpovědnosti vedení společnosti za zvolené postupy a výsledky s c lem splnění požadavků zadavatele v souladu s právními předpisy, postupy a normami platnými v ČR, včetně jejich návaznosti na aplikaci norem uplatňovaných v daných oblastech v EU.
        Management v řídící činnosti plně respektuje požadavky klienta, které transformuje tak, aby výsledek činnosti byl efektivní a reálný. Za nedílnou součást své činnosti je považována povinnosti upozornit klienta na nepřiměřenost jeho požadavků a odmítnutí požadavků neetických a odporujícím dobrým mravům. Management společnosti průběžnou kontrolou zjišťuje vyloučení možného střetu zájmů při plnění zakázek klientů a objektivitu v přístupu k zadaným úkolům. Součástí jeho činnosti je i zajištění ochrany utajovaných dat, údajů a skutečností poskytovaných klientem v souvislosti s plněním zadaných úkolů.
tel.: 222 31 45 92     |     email: info@bohemia-belle.cz   |    web: www.bohemia-belle.cz