DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Společnost BOHEMIA BELLE, a.s. poskytuje také konzultace a provádí poradenskou činnosti pro územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace. V období
po 1. lednu 2014 je jednou z nejaktuálnějších oblastí problematika nového občanského zákoníku, zákona o veřejných rejstřících a novelizace zejména daňových zákonů, ale i účetních předpisů souvisejících s novým občanským zákoníkem. Zejména k této oblasti je zaměřena naše konzultační činnost, kterou dělíme do těchto základních oblastí:

1. rekodifikace občanského práva v ekonomických souvislostech,
2. zákonné opatření senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění daňové a další zákony v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
tel.: 222 31 45 92     |     email: info@bohemia-belle.cz   |    web: www.bohemia-belle.cz
Další oblastí, kterou se naše společnost zabývá, je oblast kontroly vnitřních pravidel řízení příspěvkových organizací, a to zejména s ohledem na problematiku:

1. zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
2. realizace zákona o finanční kontrole podle zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č. 64/2004 Sb..

Poslední oblastí je pak provádění kontrol vedení účetnictví vybraných účetních jednotek. Realizaci těchto činností provádíme ve většině případů formou průběžných kontrol již během ověřovaného období. Výsledkem je vždy zpráva o provedené kontrole účetnictví s případnými doporučením na realizaci změn účetních postupů.