INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Společnost BOHEMIA BELLE, a.s. pro své klienty zajišťuje plný rozsah právních služeb, a to jak prostřednictvím partnerských advokátních kanceláří, tak vlastními zaměstnanci.

Společnost BOHEMIA BELLE, a.s. zabezpečuje v souvislosti s poskytovanými službami a požadavky klientů navazující servis v oblasti závazkového práva (obchodního a občanského práva v širším významu), správního řízení, práva korporátního, pracovního práva, stavebního práva,  práva duševního vlastnictví,  a ostatních oborů práva.

tel.: 222 31 45 92     |     email: info@bohemia-belle.cz   |    web: www.bohemia-belle.cz